Teatteritietokirjani

Olen kirjoittanut kaksi teatteritietokirjaa. Ne syntyivät pitkällä aikavälillä omista tarpeistani kehittää itseäni opettajana ja ohjaajana. Päädyin kirjoittamaan nämä teatteritietokirjat, kun suomenkielisiä kirjoja ei näistä aihepiireistä ollut olemassa toivomallani laajuudella.

  • 2014: "Pyhimykset teatterissa, näyttelijät kirkossa", Osa I-II, BoD. Kirjaa voi ostaa nettikirjakaupoista. Osa I:n alussa luon katsauksen muutamiin varhaisimpiin uskonnollisiin teattereihin. Sen jälkeen teen aikamatkan alkukristittyjen teatterista 1900- luvun Eurooppaan. Käyn myös läpi katolisen kirkon teatteriesitysten keskeiset käsitteet, ja tuon esille uskonpuhdistuksen vaikutuksen kristittyjen teatterin tekemiseen. Osa II:ssa keskityn pohjoismaiseen kirkkodraamaan ja uskonnolliseen teatteriin keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen teatterin alkuaikoina ohjelmistossa oli usein uskonnollisia näytelmiä, mutta suomalaisissa seurakunnissa kirkkodraamaa tehtiin pitkän tauon jälkeen vasta 1960- luvulta alkaen Marjatta Haapasen ansiosta. Tällä vuosituhannella Suomessa tehdään sekä kirkkodraamaa että uskonnollista teatteria. Kirjani loppuosassa haastattelen neljää ohjaajaa: Jouni Lainetta, Timo Sinivuorta, Mikko Lammia ja Miira Sippolaa
  • 2010: "Näyttelijän tekniikoita"- teos ilmestyi 2010 AVAIN-Kustannuksen julkaisemana. Kirjan alkuosassa esittelen keskeisimmät teatterimuodot 1900-luvulla. Käsittelen realistisen teatterin, avantgardeteatterin, fyysisen teatterin, yhteiskunnallisen teatterin ja objektiteatterin. Osa 2:ssa kuvaan teatterimuotojen mukaisia harjoituksia. Teoksen harjoitusten esimerkkikuvissa ovat näyttelijät Laura Malmivaara ja Juho Milonoff, joita ohjasin harjoituskuviin. Kuvien valokuvaajana on Tiina Saine. Laura Malmivaaran ja Juho Milonoffin puvustuksesta vastasi Sonja Aarnio. Teos on loppuunmyyty

Vuosijulkaisuissa kirjoittajana sekä asiantuntijana ja artikkeleiden kirjoittajana

  • 2019: olin yksi Kristillisen taideseuran 100-vuotisjuhlajulkaisun "Ikkunasta näkee ulos ja sisälle, Taiteen polkuja 1919-2019" artikkeleiden kirjoittajista. Julkaisun toimitti Irja Aro-Heinilä. Artikkelini julkaisussa on "Suomalainen kirkkodraama 2008-2018"
  • 2014–2015: Lasten Keskus, "Raamattuleikki"- kirjassa olin yksi asiantuntijoista ja työryhmän jäsen, ja kirjoitin oman osuuteni kyseiseen kirjaan. Kirjan toimittivat Anita Ahtiainen ja Tiina Haapsalo
  • 2008: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n vuosijulkaisuun kirjoitin ja toimitin noo-teatterin historiasta sekä teoriasta ja lisäsin julkaisuun loppuun harjoituksia. "Hashi" 29/2008 vuosijulkaisun nimi oli "Noo-teatteri, Historia elää". Sen taittoi Ronny Rönnqvist ja kannen kuvasta vastasi Laura Lappalainen. Kuvituksena käytin noo-teatteriohjauksiani, joista kerron julkaisun lopussa olevassa valokuvaluettelossa. Lisäksi Tiina Saine valokuvasi julkaisua varten harjoituskuvia, joissa esiintyi näyttelijä Juho Milonoff ohjaamallani tavalla. Sonja Aarnio vastasi harjoituskuvien puvustuksesta
  • Olen kirjoittanut teatterialan lehtiin muutamia kirja-arvosteluja. Lisäksi olen kirjoittanut tiedotteita sekä paperi- että verkkojulkaisuihin