Olen opettanut vuodesta 1990 alkaen peruskouluissa, lukioissa, vapaassa sivistystyössä, ammattikouluissa, Teatterimuseossa, Järvenpään seurakuntaopistossa, Mäntsälän seurakunnassa, Helsingin kaupungin lasten- ja nuortenkeskus Annantalolla, Helsingin yliopistossa (YEB tutkijakoulu), kesäyliopistoissa sekä Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa ja avoimessa yliopistossa. Opetusaiheina ovat olleet esiintymistaito, teatteri-ilmaisu ja teatterin eri genret, kirjoittaminen, noo-teatteri ja hengitys-ja puhe- sekä laulutekniikka.

Muutamia poimintoja opetustehtävistäni 2000-luvulta:

Helsingin yliopistossa opetin tuntiopettajana YEB tutkijakoululle esiintymistaidon kursseja ja opetin Science communication seminaarissa vuosina 2016-2018. Opetin 2018 Helsingin yliopistossa Kumpulan kampuksella Maantieteen päivillä esiintymistaidon työpajassa.

Olen opettanut monissa eri kansalaisopistoissa vuodesta 1994 alkaen. Pisimpään opetin Mäntsälän kansalaisopistossa eri-ikäisille teatterikursseja, esiintymistaitoja ja luovaa kirjoittamista vuoteen 2018 asti.

Opetin Hämeen kesäyliopistossa, Draamakasvatuksen perusteet- kurssilla, Ääni- ja liike-opintojakson 2013.

Opetin Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston opintokokonaisuuden Fyysisen teatterityö- kurssilla japanilaista noo-teatteria 2006.

Toimin ilmaisutaidon opettajana Mäntsälässä Riihenmäen koulussa 2006-2007.

Olin puheilmaisun lehtorin sijaisena Helsingin Kallion ilmaisutaidon lukiossa 2000.