TUNTIOPETTAJANA:

  • Olen opettanut vuodesta 1990 tuntiopettajana peruskoulussa ja lukioissa, vapaassa sivistystyössä, ammattikouluissa, Teatterimuseossa, Järvenpään seurakuntaopistossa, Helsingin kaupungin lasten-ja nuortenkeskus Annantalolla, Helsingin yliopistossa (YEB tutkijakoulu), kesäyliopistoissa sekä Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa.
  • Opetusaiheet ovat mm. esiintymistaito, monipuolinen teatteri-ilmaisu, kirjoittaminen, noo-teatteri ja hengitys-ja puhetekniikka.